دانلود کلیه آهنگ های امین فالجی

دانلود فول آلبوم امین فالجی با لینک مستقیم

دانلود آهنگ های جدید امین فالجی با کیفیت عالی

دانلود تمامی آهنگ های امین فالجی

دانلود آهنگ امین فالجی به نام آی چویله کور بو نتونی بیونیدد آی زوانی لال و عشقگم نچریدد

امین فالجی آی چویله کور بو نتونی بیونیدد آی زوانی لال و عشقگم نچریدد

دانلود آهنگ جدید به نام

Amin Faleji – Padeshah Ghoroor

متن شعر آی چویله کور بو نتونی بیونیدد آی زوانی لال و عشقگم نچریدد از امین فالجی

چتم و بان عکسد قفلم و بان حال کفری / مه خنیلد گیرم تو ارای یارد خنی

آی چویله کور بو نتونی بیونیدد / آی زوانی لال و عشقگم نچریدد

دانلود آهنگ امین فالجی به نام آی چویله کور بو نتونی بیونیدد آی زوانی لال و عشقگم نچریدد

دانلود آهنگ امین فالجی به نام چتم و بان عکسد قفلم و بان حال کفری مه خنیلد گیرم تو ارای یارد خنی

امین فالجی چتم و بان عکسد قفلم و بان حال کفری مه خنیلد گیرم تو ارای یارد خنی

دانلود آهنگ جدید به نام

Amin Faleji – Padeshah Ghoroor

متن شعر چتم و بان عکسد قفلم و بان حال کفری مه خنیلد گیرم تو ارای یارد خنی از امین فالجی

چتم و بان عکسد قفلم و بان حال کفری / مه خنیلد گیرم تو ارای یارد خنی

آی چویله کور بو نتونی بیونیدد / آی زوانی لال و عشقگم نچریدد

دانلود آهنگ امین فالجی به نام چتم و بان عکسد قفلم و بان حال کفری مه خنیلد گیرم تو ارای یارد خنی

دانلود آهنگ امین فالجی به نام پادشاه غرور

امین فالجی پادشاه غرور

دانلود آهنگ جدید به نام

Amin Faleji – Padeshah Ghoroor

متن شعر پادشاه غرور از امین فالجی

چتم و بان عکسد قفلم و بان حال کفری / مه خنیلد گیرم تو ارای یارد خنی

آی چویله کور بو نتونی بیونیدد / آی زوانی لال و عشقگم نچریدد

دانلود آهنگ امین فالجی به نام پادشاه غرور

دانلود آهنگ امین فالجی به نام نامسلمان

امین فالجی نامسلمان

دانلود آهنگ جدید به نام

Amin Faleji – Namosalman

متن شعر نامسلمان از امین فالجی

خنیلد هم قافیس گرد تپش قلبم / نخنی قلبم وسیدن لج نکه گردم

فاتحه قلبم خونیده وختی چیده تو / قانون منطق شیوانیه خنیله تو

شکوفه بهارمی و ناو فصل احسام / دل کندن و چاویلد دل تواس که مه نیاشتم

و ناو هفت گله آسمان تک ستاره ی مه تونی / و ناو شهرگه ی کرماشان جور تو نیتیدن دی

زولفیله شورد وا نکه نظم شهر و یک رشنی

نامسلمان تو زانی دینم خودی و خود قسم / به جز مسی چاویلد هیچ الکی نیکی مسم

قاتل دلم خودی رگ خاوم بلدی

Amin%20Faleji%20 %20Namosalman

دانلود آهنگ امین فالجی به نام خنیلد هم قافیس گرد تپش قلبم

امین فالجی خنیلد هم قافیس گرد تپش قلبم

دانلود آهنگ جدید به نام

Amin Faleji – Namosalman

بزودی …

متن شعر خنیلد هم قافیس گرد تپش قلبم از امین فالجی

خنیلد هم قافیس گرد تپش قلبم / نخنی قلبم وسیدن لج نکه گردم

فاتحه قلبم خونیده وختی چیده تو / قانون منطق شیوانیه خنیله تو

شکوفه بهارمی و ناو فصل احسام / دل کندن و چاویلد دل تواس که مه نیاشتم

و ناو هفت گله آسمان تک ستاره ی مه تونی / و ناو شهرگه ی کرماشان جور تو نیتیدن دی

زولفیله شورد وا نکه نظم شهر و یک رشنی

نامسلمان تو زانی دینم خودی و خود قسم / به جز مسی چاویلد هیچ الکی نیکی مسم

قاتل دلم خودی رگ خاوم بلدی

Amin%20Faleji%20 %20Namosalman

دانلود آهنگ امین فالجی به نام تکه دل

امین فالجی تکه دل

دانلود آهنگ جدید به نام

Amin Faleji – Take Del

متن شعر تکه دل از امین فالجی

میو سرت رنگ شراو ابرودیش رنگ کمان / آرامبخش گیانمی تو بیده روح و روان

رنگ پوسد سوزه چویلد نازو عسلی / خشت و خاج ارای چمه وختی تو تکه ی دلی

دانلود آهنگ امین فالجی به نام تکه دل

دانلود آهنگ امین فالجی به نام گلونی

امین فالجی گلونی

دانلود آهنگ جدید به نام

Amin Faleji – Golvani

متن شعر گلونی از امین فالجی

گلونی سرت خانم و هزار رنگه / تمام کرماشان ویرو له سرت جنگه
دیوت کدخدا وی وی قدیم دولمن / گیان تکه براد خانم دل ولیم نکن

دانلود آهنگ امین فالجی به نام گلونی

دانلود آهنگ امین فالجی به نام گیره نکه دلم نگیر یه رسم روزگاره

امین فالجی گیره نکه دلم نگیر یه رسم روزگاره

دانلود آهنگ جدید به نام

Amin Faleji – Rasm Roozegare

متن شعر گیره نکه دلم نگیر یه رسم روزگاره از امین فالجی

دانلود آهنگ امین فالجی به نام گیره نکه دلم نگیر یه رسم روزگاره

صفحه بعدی