دانلود کلیه آهنگ های حسین ماهی بیگی

دانلود فول آلبوم حسین ماهی بیگی با لینک مستقیم

دانلود آهنگ های جدید حسین ماهی بیگی با کیفیت عالی

دانلود تمامی آهنگ های حسین ماهی بیگی

دانلود آهنگ حسین ماهی بیگی به نام نازنینم

حسین ماهی بیگی نازنینم

دانلود آهنگ جدید به نام

Hossein Mahibeigi – Nazaninem

متن شعر نازنینم از حسین ماهی بیگی

زولفی رشت زور جوانه تو خوا تو میکه شانا / زولفی رشت زور جوانه تو خوا تو میکه شانا

هرچن ناز ناکی له من ممکو ژبو چاوانه / هرچن ناز ناکی له من ممکو ژبو چاوانه

نازنیم خوین شیرینم یاربی مرگت نبینم

دانلود آهنگ حسین ماهی بیگی به نام نازنینم

دانلود آهنگ حسین ماهی بیگی به نام سوزان گلی اوینم هاودمی خنده و ژینم هیواو اواتم هر توی بی تو تاریکه ژینم

حسین ماهی بیگی سوزان گلی اوینم هاودمی خنده و ژینم هیواو اواتم هر توی بی تو تاریکه ژینم

دانلود آهنگ جدید به نام

Hossein Mahibeigi – Sozan Gol Awinem

متن شعر سوزان گلی اوینم هاودمی خنده و ژینم هیواو اواتم هر توی بی تو تاریکه ژینم از حسین ماهی بیگی

یادی تو باسی تو له نامو دلمایا همو روژیکم و کو یه دوایا / یادی تو باسی تو له نامو دلمایا همو روژیکم و کو یه دوایا

سوزان گلی اوینم هاودمی خنده و ژینم / هیواو اواتم هر توی بی تو تاریکه ژینم

دانلود آهنگ حسین ماهی بیگی به نام سوزان گلی اوینم هاودمی خنده و ژینم هیواو اواتم هر توی بی تو تاریکه ژینم

دانلود آهنگ حسین ماهی بیگی به نام سوزان گل اوینم

حسین ماهی بیگی سوزان گل اوینم

دانلود آهنگ جدید به نام

Hossein Mahibeigi – Sozan Gol Awinem

متن شعر سوزان گل اوینم از حسین ماهی بیگی

یادی تو باسی تو له نامو دلمایا همو روژیکم و کو یه دوایا / یادی تو باسی تو له نامو دلمایا همو روژیکم و کو یه دوایا

سوزان گلی اوینم هاودمی خنده و ژینم / هیواو اواتم هر توی بی تو تاریکه ژینم

دانلود آهنگ حسین ماهی بیگی به نام سوزان گل اوینم

دانلود آهنگ حسین ماهی بیگی به نام چاو جوان له کانیه

حسین ماهی بیگی چاو جوان له کانیه

دانلود آهنگ جدید به نام

Hossein Mahibeigi – Chaw Jowan La Kanie

متن شعر چاو جوان له کانیه از حسین ماهی بیگی

خوزگا دم زانی دله گیان ویرو یسه های له کوی / خوزگا دم زانی دله گیان ویرو یسه های له کوی

ده هاتم بو لاد دله گیان ویرو بی له بانی بی / ده هاتم بو لاد دله گیان ویرو بی له بانی بی

چاو جوان له کانیه کوره هیچکس به وینه ی به خوا دیده مس نیه

دانلود آهنگ حسین ماهی بیگی به نام چاو جوان له کانیه

دانلود آهنگ حسین ماهی بیگی به نام هساره

حسین ماهی بیگی هساره

دانلود آهنگ جدید به نام

Hossein Mahibeigi – Hesara

متن شعر هساره از حسین ماهی بیگی

پره داوانگی گردم وتم نچو / وتم خدا داوانی بخویده چو

گرد چینی آگری خسه ناو دلم / له شونی بیومه مشتی خوله کو

اری هساره له آسمان بو / کمه ی نذر خوم هلگردو له نو

هزار هساره له آسمان بو / تو مانگ خومی هلگردو له نو

دانلود آهنگ حسین ماهی بیگی به نام هساره

دانلود آهنگ حسین ماهی بیگی به نام هلاله گیان مگری

حسین ماهی بیگی هلاله گیان مگری

دانلود آهنگ جدید به نام

Hossein Mahibeigi – Halala Gian Magri

متن شعر هلاله گیان مگری از حسین ماهی بیگی

هلاله گیان مگری چاو رشه گیان مگری / هلاله گیان مگری چاو رشه گیان مگری

ناردومه بو ئوده شاده گواوره ووری / ناردومه بو ئوده شاده گواوره ووری

دانلود آهنگ حسین ماهی بیگی به نام هلاله گیان مگری

دانلود آهنگ حسین ماهی بیگی به نام دت لکستانی

حسین ماهی بیگی دت لکستانی

دانلود آهنگ جدید به نام

Hossein Mahibeigi – Det Lakestani

متن شعر دت لکستانی از حسین ماهی بیگی

داخت سنگینه چیو کویه پراو / باید بنویسن گشت ناو کتاو

دی منن نیرم باید بار بکم / تا کی بنیشم نازار وژم خار بکم

تفر چارم بو چارکی رشم / هر خم و خوسه نازار بیسه بشم

دانلود آهنگ حسین ماهی بیگی به نام دت لکستانی

دانلود آهنگ حسین ماهی بیگی به نام لاوه گیان لاوه

حسین ماهی بیگی لاوه گیان لاوه

دانلود آهنگ جدید به نام

Hossein Mahibeigi – Lawa Gian Lawa

متن شعر لاوه گیان لاوه از حسین ماهی بیگی

هزار سلاو لی باوانم لو کانی و آوه / بچوه دشوری و او دمو چاوه

لاوه گیان لاوه برخم ویلاکم / بو چی ده که تو بیرو همو کسکم

دانلود آهنگ حسین ماهی بیگی به نام لاوه گیان لاوه

دانلود آهنگ حسین ماهی بیگی به نام آی شیتم شیتم

حسین ماهی بیگی آی شیتم شیتم

دانلود آهنگ جدید به نام

Hossein Mahibeigi – Ay Shitem Shitem

متن شعر آی شیتم شیتم از حسین ماهی بیگی

او پاوین کیه له پای خو جوانه / کاتینت بینم دل پریشانه

بو دو چاوانت مم غریبانه

آی شیتم شیتم آی گولکم شیتم / به دونیا بزانی خوم چاوه ریتم

به عالم بزانی خوم چاوه ریتم

دانلود آهنگ حسین ماهی بیگی به نام آی شیتم شیتم

صفحه بعدی